För er som vill lära er grunderna i programmet.

Mål: Bättre utnyttja Words funktioner för att arbeta mer effektivt.
Längd: 1 eller 2 hel dagar, 2 eller 4 halvdagar

Beskrivning:

Microsoft Word är det mest använda ordbehandlingsprogrammet i världen.
Med kunskap i Word, kan ni kvalificera er i nästan alla företag. Den senaste versionen av Word bjuder på flera nya funktioner som gör arbetet effektivare.

Efter avslutad Word Grundutbildning har ni grundläggande kunskaper och färdigheter i Microsoft Office Word för att utföra en mängd olika uppgifter när ni arbetar med dokument i en modern kontorsmiljö.

Utbildningen kommer att ske på senaste versionen av Microsoft Word om inte andra önskemål finns.

Målgrupp:

För er som vill lära er att:

 • skapa textdokument med text, tabeller och bilder
 • få kunskaper och färdigheter som är användbara i arbetslivet
 • få mer kunskap när ni arbetar med textdokument
 • det går att ta bort röda och gröna streck i dokumentet
 • ta bort länkad text i dokumentet
 • ta bort stor bokstav där du inte vill ha den (autokorrigera)
 • använda tabbar
 • hantera radavstånd och avstånd för stycken

Efter avslutad kurs kommer ni att kunna:

 • Connector.

  navigera i menyn och bland verktygen i verktygsfältet

 • Connector.

  hantera dokument, skriva och redigera text

 • Connector.

  formatera text och stycken

 • Connector.

  infoga specialtecken

 • Connector.

  skapa sidhuvud och sidfot

 • Connector.

  arbeta med tabeller: skapa tabeller på 2 olika sätt

 • Connector.

  använda punkt och nummerlista i texten

 • Connector.

  placera en bild precis där ni vill ha den i dokumentet

 • Connector.

  ändra storlek och beskära en bild

 • Connector.

  veta att det finns ett tema för att skapa enhetliga dokument på företaget

 • Connector.

  använda befintliga malldokument

 • Connector.

  att kunna hantera radavstånd

Kursledare:

Sussie Carlström
Microsoft Office lärare
En erfaren lärare som har karisma och förmåga att förmedla kursinnehållet till deltagarna mycket lättförstått

070-33 22 598
sussie@nyttodata.se

Fråga mig >>