För er som vill lära er att använda Excel från start.

Mål: att kunna använda de grundläggande funktionerna i Excel
Längd: 1 eller 2 hel dagar, 2 eller 4 halvdagar

Beskrivning:

Microsoft Excel innehåller en stor uppsättning verktyg för att arbeta med kalkylblad, bearbetning, analyser och tillhandahållande av data. Kunskap om programmet gör att ni kan få ut de nödvändiga uppgifterna i tid och kunna visa dem i en visuell form, vilket är användbart när man arbetar på ett modernt kontor.

Excelutbildningen är bra för beräkningar, visa resultat, få översikt på vinst och förlust, skapa faktura med olika formateringar och formler. Excel är perfekt för att hantera mycket data med olika sorteringsmöjligheter, automatiskt med många valmöjligheter.

Utbildningen kommer att ske på senaste versionen av Microsoft Excel om inga andra önskemål finns.

Kursen kan vara av intresse för personal på alla nivåer: chefer, sekreterare, biträdande chefer, revisorer, ekonomer, analytiker, logistiker och många andra yrkesgrupper som gör sina första steg i utvecklingen av programmet Microsoft Excel.

Målgrupp:

För er som vill lära er att:

 • hitta bland menyer och funktioner
 • förstå verktygsfältet
 • kunna markera på olika sätt
 • skapa en kommentar
 • använda funktionen autofyll
 • kunna flytta mellan dokument
 • skapa tabeller
 • skapa formler
 • skapa funktioner
 • arbeta med talformat
 • skapa, hantera och redigera diagram
 • hantera blad
 • sortera och filtrera data

Efter avslutad kurs kommer ni att kunna:

 • Connector.

  förstå strukturen av Excel arbetsbok, navigera i menyn och använda flera verktyg i verktygsfältet

 • Connector.

  skapa nya tabeller

 • Connector.

  skriva kommentarer till andra användare

 • Connector.

  utföra sortering och filtrera data

 • Connector.

  skapa och hantera diagram för att visualisera data

 • Connector.

  förbereda och skriva ut tabell eller diagram

 • Connector.

  arbeta med formler, utföra beräkningar av formler med hjälp av data som lagras både på samma eller på olika blad

 • Connector.

  använda talformat

 • Connector.

  skapa fler flikar, namnge dem och färglägga dem. Flytta data mellan flikar och byta plats på flikarna

 • Connector.

  markera celler, områden, rader och kolumner i ett kalkylblad

 • Connector.

  enkelt skapa månader och tal i följd

 • Connector.

  skapa villkordstyrd formatering på olika tal för att få bättre översikt

Kursledare:

Sussie Carlström
Microsoft Office lärare
En erfaren lärare som har karisma och förmåga att förmedla kursinnehållet till deltagarna mycket lättförstått

070-33 22 598
sussie@nyttodata.se

Fråga mig >>