För er som vill lära er mera än bara grunderna i AutoCAD LT.

Mål: Att få djupare kunskaper och förstå fler funktioner i programmet
Längd: 2 eller 4 halvdagar, 1 eller 2 heldagar

Beskrivning:

AutoCAD LT Fördjupning är utbildningen för er som har arbetat ett tag i AutoCAD LT eller som har gått Grundutbildningen och nu vill fördjupa era kunskaper vad gäller konfiguration, vyer och filtrering. Ritandet efter kursen blir effektivare och roligare när du har lärt dig fler funktioner och fått nya tips och trix.

Målgrupp:

För er som vill lära er att:

 • anpassa
 • skapa egna symboler
 • använda ritfunktioner
 • skapa symbolbibliotek
 • filtrera ut objekt
 • skapa externa referenser
 • hantera skalor
 • måttsätta
 • förstå konstruktionsplan och vyer
 • skapa makron
 • konfigurera
 • hantera papper- och modellrymd
 • hantera utskriftsalternativen

Efter avslutad kurs kommer ni att kunna:

 • Connector.

  skapa egna anpassningar

 • Connector.

  skapa egna symboler

 • Connector.

  skapa symbolbibliotek på egna symboler

 • Connector.

  använda er av ritfunktionerna

 • Connector.

  filtrera ut objekt

 • Connector.

  skapa externa referenser

 • Connector.

  hantera skalor

 • Connector.

  arbeta med konstruktionsplan och olika vyer

 • Connector.

  förenkla genom att skapa egna makron

 • Connector.

  måttsätta på olika sätt

 • Connector.

  arbeta med papper och modelrymd

 • Connector.

  arbeta med utskriftsfunktionerna

 • Connector.

  skapa plottstilar

Har ni frågor om CAD-program utbildning?

CAD lärare
CAD-program lärare
En lärare som har lätt att läsa av deltagarnas nivå, så att gruppen hålls ihop med kursinnehåll och utbildningsmaterial efter individernas behov även om de har olika utgångslägen

0522-999 30

Fråga mig >>