För er som vill skapa digitala formulär av en PDF-fil.

Mål: Att själv kunna skapa digitala formulär med textfält, kryssrutor och listrutor m.m.
Längd: 1 halvdag

Beskrivning:

Adobe Acrobat är ett perfekt program för att skapa ifyllningsbara formulär och även skapa formulär för distribution. Pdf-filen kan man ha på sin hemsida för ifyllnad eller att filen skickas via e-post. Det finns många funktioner för att skapa textfält, knappar och listor.

Adobe Acrobat Digitala formulär är utbildningen för er som har behov av att själva kunna skapa formulär som är ifyllningsbara för mottagaren oavsett om ni skickar den eller om den fylls i direkt på en hemsida. Gör så att fält är obligatoriska att fylla i, skrivskyddade och begränsa antalet tecken i fältet som t ex 5 siffror för postnumret. Man kan skapa obligatoriska regler i formulären så som att skriva siffror eller bokstäver i ett fält. Man kan skapa knappar för utskrift, återställa formuläret, lägga in kryssrutor med romber eller bestämma att en kryssruta ska vara ifylld som standard m m.

Målgrupp:

För er som vill lära er att:

 • skapa ifyllningsbara formulär
 • skapa ett standardvärde
 • skapa textfält för flera rader text
 • fyll fält med färg och skapa kantlinje
 • ändra fältegenskap
 • flytta, ändra storlek och ta bort fält
 • skapa kryssruta med stjärna som symbol
 • skapa kombinationsruta
 • skapa alternativknappar
 • skapa listruta
 • skapa en skicka knapp
 • skapa en knapp med en bild
 • ändra tabbordning
 • lägga in formatkategori för fält
 • låsa för redigering
 • distribuera formulär

Efter avslutad kurs kommer ni att kunna:

 • Connector.

  skapa ifyllningsbara formulär av PDF-filer

 • Connector.

  navigera er runt i programmet

 • Connector.

  skapa textfält och dess fuktioner

 • Connector.

  känna till fältpanelen och ändra fältegenskaper

 • Connector.

  flytta, ändra storlek och ta bort fält

 • Connector.

  skapa kryssrutor och alternativknappar

 • Connector.

  skapa kombinationsruta

 • Connector.

  skapa en listruta med olika alternativ

 • Connector.

  skapa en skicka knapp till t ex en e-postadress

 • Connector.

  ändra tabbordning i formuläret

 • Connector.

  låsa för redigering av dokumentinnehållet

 • Connector.

  distribuera formulär

Kursledare:

Sussie Carlström
Adobe Acrobat lärare
En erfaren lärare som har karisma och förmåga att förmedla kursinnehållet till deltagarna mycket lättförstått

070-33 22 598
sussie@nyttodata.se

Fråga mig >>