Sotenäs Kommun har lämnat Autodesk och ritar numera i ProgeCAD!

Ilona

sotenaskommun-logotypJan Thorsen förklarar att de kom i kontakt med ProgeCAD på Nyttodatas hemsida och sen fick en demonstration. – Eftersom programmet i stort sett är samma som AutoCAD men kostade betydligt mindre blev det intressant säger Göran Säwe och Jan fyller i: – Ja, det var priset som var avgörande. – Vi använder ProgeCAD tillsammans med CADdirekt Brand för utrymningsplaner, orienteringsritningar och serviceritningar för brandlarm. – Räddningstjänsten kan också rita insatsplaner, säger Jan. Förvaltningen Miljö och Hälsa arbetar också i ProgeCAD med arbetsmiljöarbete. Göran berättar även att de anlitar en extern konsult som har gått från AutoCAD till ProgeCAD. De ritar hela utrymingsplaner från noll. Även konsulten tycker att CADdirekt är lätthanterligt och bra upplagt med lagerhantering m.m. – Vi på fastighetsavdelningen har gått från AutoCAD 2006 så även om strukturen är lika i ProgeCAD så har vi fått en stor “upphottning” i och med ProgeCAD, säger Jan. Jan Thorsen fastighetstekniker och Göran Säwe fastighetsingenjör, båda från fastighetsavdelningen på Sotenäs Kommun.
2016-10-14T22:46:03+02:00