Stockholmsföretag med serviceavtal

Vi har molntjänster och serviceavtal hos Nyttodata.

Vi känner att om det krånglar så är det bara att lyfta på luren. Vi får snabb hjälp via fjärrstyrning, kanske snabbare än om vi hade haft en lokal leverantör som först skulle komma över och titta på datorn. I detta läge blir det mer miljövänligt och vi slipper resekostnad, säger Ulf Sällberg.