ELPROCAD representerar en hel produktfamilj med kraftfulla program. Personerna bakom programmen har lång egen elteknisk bakgrund. Med dessa program erbjuder vi dig som elkonstruktör användarvänliga, flexibla, kraftfulla och kostnadseffektiva hjälpmedel för din elschemakonstruktion. Nedan står det om applikationerna till er som använder er av AutoCAD LT.

ELPROCAD LT Basic

ELPROCAD LT Basic passar er som vill ha ett lättanvänt och effektivt verktyg för att göra elscheman. Programmet passar även bra för att underhålla dokumentation gjorda i andra program i ELPROCAD-familjen.

ELPROCAD LT Basic innehåller de symboler och funktioner som ni behöver för att rita krets-, huvudkrets-, yttre anslutningsscheman, montageritning, plc samt enlinjeschema på ett effektivt sätt.

Använd symbolerna som behövs samt använd enkla verktyg för att sätta in symbolerna på ett schema och göra smärre förändringar på ritningar. Programmet används även för företag som bara behöver titta på ritningar.

Till programmet finns en utförlig manual och ett övningshäfte med genomarbetade träningsexempel. Naturligtvis finns också en lättarbetad hjälpfil till programmet.

Beställ ELPROCAD LT Basic nu >>

ELPROCAD LT Basic funktioner

 • Connector.

  Dokumenttyper

  Innehåller symboler, sammansatta symboler, blanketter och kommandon för att framställa kretsscheman, huvudkretsscheman, montageritningar, yttre anslutningsscheman och enlinjescheman.

 • Connector.

  Symboler, ritmiljö

  Innehåller symboler enligt postbeteckningsstandarden IEC1082 och symbolstandarden IEC 617. ELPROCAD LT Basic stödjer även funktions- och placeringsorienterat ritsätt. Det finns även funktioner för att göra egna symboler, ritningsblanketter och linjaler. Välj symboler från verktygsfältet, tooltips eller ur en dialogruta.

 • Connector.

  Egna symboler

  Skapa egna symboler, eller sammansatta grupper, som har samma funktionalitet som övriga symboler i programmet. En egen symbol kan vara en sammansatt grupp av symboler. T ex en tryckknapp med en kontaktbild som ni använder ofta eller en del av en krets. Spar och namnge de egna symbolerna.

 • Connector.

  Projekthantering

  Ni kan spara projektinformation som t ex kund, projektnamn, ritningsnummer, konstruerad och ritad av. Vid insättning av blanketter ges projektinformationen som förslag till text i ritningshuvudet som ni kan ändra eller godkänna.

 • Connector.

  Korsreferenser

  Vid en insättning av en symbol skapas automatiskt attribut som är avsedda för att manuellt fylla i korsreferenser och signalhänvisningar. Referensen kan ni fylla i när ni placerar in symbolen eller i efterhand fylla i alla era referenser. Ditt elschema blir förberett så att ni sedan i ELPROCAD LT Pro kan begära att alla era korsreferenser ska uppdateras automatiskt.

 • Connector.

  Kommunikation

  Ritningarna är fullt kompatibla med övriga program i ELPROCAD-familjen. Ritningsfilerna följer AutoCADs standardformat DWG och kan därför användas av olika AutoCAD-baserade program. Detta ger er en stor frihet att flytta information till andra program.

 • Connector.

  Attribut

  En effektiv hantering finns av information (attribut) till symbolerna. Ni kan sortera och ersätta attributtext för samtliga symboler som markeras. Vid redigering och ifyllnad av attribut markeras det på ritningen så att ni lätt ser vilket attribut ni jobbar med. Det finns speciella kommandon för att ändra på något attribut till en symbol i efterhand eller ändra ett attributens värde.

 • Connector.

  Kontaktbilder

  Ni kan definiera kontaktbilder till en kontaktor, automatsäkring, motorskyddsbrytare genom att klicka på huvudsymbolen och sedan bestäm kontaktbestyckning i en dialogruta. När ni trycker OK så ritas kontaktbilden ut automatiskt på rätt ställe i ert elschema. När kontaktbilden är utritad på ert schema grupperas den med symbolen och allting hanteras som en enda symbol utan lösa kontakter eller uttag.

ELPROCAD LT Pro

ELPROCAD LT Pro innehåller all funktionalitet och symboler som finns i ELPROCAD LT Basic, dessutom har programmet också automatiska kors-, signalreferenser samt automatisk generering av apparatlistor, beställningslistor och andra typer av rapporter.

När arbetsmetodiken utvecklades i ELPROCAD LT Pro togs det fasta på att det är ni som konstruktör som ska ha fullständig kontroll över det ni ritar. Det är ritningen som är grunden för er konstruktion och det är där det anges vilken apparat symbolen ska motsvara. Programmet hjälper er sedan med att kontrollera det ni gjort och ger er den information tillbaka som ni vill ha. Det kan vara signal- och bladhänvisningar, korsreferenser och olika typer av rapporter som apparatlistor m.m. allt enligt era egna specifikationer.

Beställ ELPROCAD LT Pro nu >>

ELPROCAD LT Pro funktioner

 • Connector.

  Dokumenttyper

  Samma funktioner som i ELPROCAD LT Basic samt att allt materiel sammanställs per automatik till olika rapporter t ex apparatlistor, beställningslistor, kalkylblad och ritningsförteckningar. Om ni har tilläggsprogrammet Förbind Extern kan ni även sammanställa rapporter för t ex kabellistor, yttre anslutningstabeller och externa förbindningstabeller.

 • Connector.

  Symboler

  Vid en symbolinsättning kan ni se vilket materiel ni har i apparatdatabasen och sedan välja, ändra eller lägga till det ni vill ha. Vilka huvud- och hjälpkontakter som är lediga på en specifik kontaktor m.m. Vilka postbeteckningar som är använda i projektet. Vilka apparatskåpsnamn (placeringar) som är använda i projektet.

 • Connector.

  Automatik

  Ni kan välja att postbeteckning, plintnummer mm räknas upp automatisk när ni sätter in en symbol. Dessutom kommer programmet ihåg de värden som oftast är samma för flera symboler, t ex placeringen. Oftast är det då bara att godkänna värdena, vilket effektiviserar ditt ritande väsentligt.

 • Connector.

  Projekthantering

  Ni kan lätt hitta och öppna ett specifikt blad i projektet. Listan över alla blad kan sorteras efter bladnummer, funktion eller dokumentnamn m m. Via projektautomatiken kan ni välja att t ex införa korsreferenser och skriva ut alla eller markerade blad. Ni kan samtidigt köra scripter, programsnurror som t ex byter ut ritningsblanketten eller en text i ritningshuvudet på alla blad i projektet.

 • Connector.

  Korsreferenser

  ELPROCAD LT Pro skapar korsreferenser online för bl a signaler, reläspolar och kontakter samt ger automatiskt fortsättningsblad i ritningshuvudet. Signalhänvisningar och korsreferenser görs både till bladnummer och linjalposition på blanketten. Högerklickar du på en referens kan du välja att gå till den signal/symbol hänvisningen gäller.

 • Connector.

  Korsreferensanalys

  ELPROCAD LT Pro kan göra en fullständig korsreferensanalys och kontrollera att apparater ochkontakter inte tidigare använts och rapportera de fel som upptäcks. I felrapporten kan ni klicka på en rad så pekas felet ut på ert schema.

 • Connector.

  Rapporter

  ELPROCAD LT Pro ger er en bra överblick över era projekt genom att automatiskt sammanställa materialet ni använder till olika typer av rapporter bl.a. apparatlistor, beställningslistor, kalkylblad och ritningsförteckningar. Alla rapporter kan ni enkelt ändra.

 • Connector.

  Kommunikation

  Ritningarna är fullt kompatibla med övriga program i ELPROCAD-familjen. Ritningsfilerna följer AutoCADs standardformat DWG och kan därför användas av olika AutoCAD-baserade program. Import/export funktionen till apparatdatabasen gör att ni kan kommunicera med de flesta kända databasprogram, såsom Approach, Access, Excel m fl. Ni kan exportera era rapporter till DWG och XML-format samt txt-filer, så att ni kan kommunicera med t ex Word och Excel.

Exempel på elscheman och rapporter

 • Schem_elprocad1
 • Schem_elprocad2
 • Schem_elprocad3
ELPROCAD LT finns i
0
varianter
ELPROCAD har funnit sedan
0
Fungerar till Windows
0

VARFÖR HOS OSS?

 

Har ni frågor om ELPROCAD LT Basic eller ELPROCAD LT Pro?