CADdirekt EL är utvecklad med direkt som ledord och ingår i en serie applikationer. CADdirekt VVS, CADdirekt TELE och CADdirekt BRAND är de tre andra produkterna i denna serie. Målsättningen är att applikationerna ska vara direkt kompatibel, direkt produktiv, direkt funktionell och direkt lönsam från först stund!

CADdirekt EL

CADdirekt EL är en smart och användarvänlig CAD-applikation för installatörer och olika projektörer och är utvecklad för BricsCAD, AUTOCAD, AUTOCAD MEP, AUTOCAD Architect, AUTOCAD Mechanical och ProgeCAD.

CADdirekt EL LT har samma funktionalitet som CADdirekt EL det enda som skiljer är att den fungerar med AutoCAD LT.

I applikationen finns det tydliga verktygsfält för varje system. CADdirekt EL är ett tydligt och kraftfullt verktyg för elprojektering men fungerar även utmärkt för installatören som gör ändringar i befintliga ritningar.

CADdirekt EL utgår från Bygghandling 90 i lager-struktur och verktygsfältens uppbyggnad.

Beställ CADdirekt EL nu >>

Ladda ner CADdirekt EL 30-DAGARS
Ladda ner CADdirekt EL LT 30-DAGARS

Fördelar med CADdirekt EL

 • Connector.

  Ett utmärkt projekteringsverktyg

  CADdirekt EL ett utmärkt projekteringsverktyg för entreprenörer och konsulter som vill ha kontroll över det som ritas. Förutom konstruktionsverktygen innehåller CADdirekt EL en schemadel för IHC, KNX samt grupp- och enlinjesschema.

 • Connector.

  Fullt stöd för att redovisa KNX system

  CADdirekt i samarbete med KNX Sweden har CADdirekt EL anpassats till att följa strukturen som KNCSweden redovisar i KNX Handboken. CADdirekt är idag den enda CAD applikation som har fullt stödför att redovisa KNX system enligt Konsulthandboken från KNX Sweden. Läs mer om KNX här

 • Connector.

  Enkelt

  CADdirekt EL är en modern 2D-applikation och som inte gör något som ni själva inte har valt att göra. CADdirekt EL sätter inga begränsningar för hur era handlingar skall se ut. Ni som förstår ellära och har kunskap om elprojektering kan utnyttja programmet fullt ut.

 • Connector.

  100%DWG

  CADdirekt EL är utvecklat så att den kan installeras på ett flertal alternativ av CAD program. Produkterna från CADdirekt har också inbyggt stöd för olika versioner av DWG. Det är således möjligt att byta filformat med bibehållen information mellan de olika plattformarna och versionerna, oberoende var ni än startade.

 • Connector.

  Verktygets huvudgrupper

  – Kanalisation, Kraft, Belysning, Elvärme, Allmän tele, Data, Säkerhet, Brand
  – Styrsystem KNX och IHC
  – Grupp- och Huvuledningsschema
  Varje huvudgrupp har i sin tur tio undersystem som kan namnges och färgsättas för att ge en tydlighet och spårbarhet vid projektering.
  Alla systeminställningar kan lätt ändras till sin egna önskade struktur. Era ändringar kan sedan sparas utifrån en grundstruktur och delas med andra inom samma projekt eller företag på ett enkelt sätt.

 • Connector.

  Över 350 symboler

  CADdirekt EL innehåller över 350 symboler för bland annat uttag, brytare, belysning, centraler, motorer, telefoni, tele, tv/radio, larm, brandlarm, ur, signal, ledningar, ledningsmarkeringar och kanalisation.

CADdirekt EL VIDEO


CADdirekt EL ritning exempel

 • CADdirekt EL screen1
 • CADdirekt EL screen2
 • CADdirekt EL screen3
Varje huvudgrupp har
0
undersystem
Över
0
symboler
Utgår från Bygghandling
0

VARFÖR HOS OSS?

 

Har ni frågor om CADdirekt EL?