CADdirekt BRAND är utvecklad för AutoCAD, AutoCAD Architecture samt för ProgeCAD. AutoCAD och ProgeCAD har fullt DWG stöd vilket gör att filer kan flyttas mellan olika plattformar.

CADdirekt BRAND LT har samma funktionalitet som CADdirekt BRAND det enda som skiljer är att den kan installeras på AutoCAD LT.

CADdirekt BRAND är en applikation som vänder sig till alla som skall skapa underlag för Systematiskt brandskyddsarbete så kallade SBA dokument. Systemet hjälper er definiera brandskyddet med brandcellsgränser och utrymningsritningar.

CADdirekt BRAND är uppdelad i flera olika verksamhetsområden så som Brand, Utrymning, SBA, Insatsplaner och SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete).

CADdirekt BRAND

CADdirekt BRAND har utvecklats i samråd med Brandingenjör Magnus Nordberg, Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB och Kurt Löwnertz,Sweco.

Strukturen för BRAND har ett bra renodlat utseendet för hur symboler inom brand skall beskrivas. Symboler i CADdirekt BRAND är enligt de nya direktiven, enkla och tydligt beskrivande av vilken funktion de representerar. Strukturen omfattar också symboler som visar de nya kraven för dörrar och glaspartier.

Andra hjälpmedel för att kunna läsa/beskriva brandklassen har lagts till på standarden. För textning finns exempelvis enkla och bra funktioner baserade på fritext och symbolflaggor.

Brandklasserna E, EW, EI, R, RI och REI har egna linjestrukturer som kan utläsas i både CAD och på utskriven ritning. Brandmotståndet beskrivs med hjälp av upprepningsmönster samt färgsättning som främst är till hjälp i CAD miljön.

Beställ CADdirekt BRAND nu >>

Ladda ner CADdirekt BRAND 30 DAGARS
Ladda ner CADdirekt BRAND LT 30 DAGARS

CADdirekt BRAND verksamhetsområden

 • Connector.

  Brandskydd

  CADdirekt BRAND är framtagen för brandkonsulter och arkitekter för att på ett enhetligt sätt kunna definiera brandskyddet i en fastighet. CADdirekt BRAND är det nya enhetliga sättet att beskriva brandskyddet i byggnader både i datorn på CAD och utskrivet på ritning.

 • Connector.

  SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete

  En SAM-ritning är en del av dokumentationen kring ett systematiskt arbetsmiljö arbete. Tillsammans med de beskrivande texterna skall en SAM-ritning tydligt redovisa de platser och miljöer på en arbetsplats som ska granskas löpande för att upprätthålla en säker arbetsmiljö.
  Vid regelbunden uppföljning av arbetsmiljön ska uppsatta skyltar och instruktioner kontrolleras att de sitter synligt. Skyltar och instruktioner får inte vara skadade. Personen på arbetsstationen ska vara medveten om skyddskravet på just den arbetsstationen. På en byggarbetsplats skall det framgå om det är krav på skyddshjälm, skyddsglasögon, skyddsskor samt skyddskläder m.m. En tydlig SAM-ritning tillsammans med ronderingsprotokoll tydliggör ansvarsfrågan och skapar en bättre trygghet för arbetsgivare och arbetstagare.

 • Connector.

  100%DWG

  CADdirekt EL är utvecklat så att den kan installeras på ett flertal alternativ av CAD program. Produkterna från CADdirekt har också inbyggt stöd för olika versioner av DWG. Det är således möjligt att byta filformat med bibehållen information mellan de olika plattformarna och versionerna, oberoende var ni än startade.

 • Connector.

  Brandskydd – SBA

  Med tydliga verktyg och ett genomarbetat arbetsflöde gör att CADdirekt BRAND kan användas direkt och blir snabbt lönsamt. Till exempel finns brandklasserna E, EW, EI, R, RI och REI i egna verktygsfält.

 • Connector.

  Utrymningsritning

  I CADdirekt BRAND så ger verktygsfältet ett tydligt arbetsflöde. Verktyget är anpassat för att rita både i modell samt i layouten. Det inkluderas en fil med mallar för ritningar i A3 och A4, som är förinställda för enkla och snygga utskrifter. CADdirekt BRAND innehåller funktioner för att skapa utrymningsmodeller samt professionella ritningar.

 • Connector.

  Insatsritningar

  CADdirekt BRAND följer Brandskyddsföreningen samt Räddningstjänsten Syds rekommendationer för beskrivning av insatsplaner. Det inkluderas en mall för ritningar i A3 som är förinställd för tydlig och enkel utskrift.

CADdirekt BRAND VIDEO


CADdirekt BRAND ritning exempel

 • CADdirekt BRAND screen1
 • CADdirekt BRAND screen2
 • CADdirekt BRAND screen3
 • CADdirekt BRAND screen4
 • CADdirekt BRAND screen5

VARFÖR HOS OSS?

Enligt bygghandling
0
En av
0
applikationer
Prova-på gratis i
0
dagar
 
 

Har ni frågor om CADdirekt BRAND?